• Thuiszorgfysiotherapie

Thuiszorgfysiotherapie

Thuiszorgfysiotherapie is een effectieve manier van interventie. Dit gebeurt bij de patient thuis ( in de eigen leefomgeving) waarbij de fysiotherapeut de samenwerking met reeds bestaande thuiszorgaanbieders kan optimaliseren.

Thuiszorgfysiotherapie is gericht op de functionele revalidatie en resocialisatie van thuiswonende ouderen, chronisch zieken en terminale patiënten, met als doel het handhaven van de thuissituatie. De patiënt wordt geholpen om zo lang mogelijk, op een verantwoorde manier, in de eigen leefomgeving te kunnen blijven functioneren

Verslechtering van de mobiliteit en zelfredzaamheid van de patiënt kan aanleiding zijn om de thuiszorgfysiotherapeut in te schakelen.

Thuiszorgfysiotherapie

U komt bijvoorbeeld in aanmerking voor thuiszorgfysiotherapie wanneer:

 • Een ziekte of aandoening u beperkt in uw bewegingen
 • U slecht ter been bent en niet meer zonder hulpmiddel kunt lopen
 • U moeilijk uit uw stoel of bed kunt opstaan
 • U de trap niet meer op durft of kunt
 • U bang bent om te vallen
 • De verzorging van uzelf en het doen van huishoudelijk werk een probleem wordt 
 • U uit het ziekenhuis komt en nog therapie thuis nodig heeft.
 • Uw partner of familielid, die voor u wil blijven zorgen ondersteuning nodig heeft voor zichzelf of om beter met uw probleem te kunnen handelen.

Thuiszorgfysiotherapie heeft tot doel het handhaven van de thuissituatie ten behoeve van thuiswonende ouderen, chronisch zieken en terminale patienten door:

 • Inzet van specifieke fysiotherapeutische expertise op het gebied van behoud van zelfstandigheid, valpreventie, functionele revalidatie en verbetering van de kwaliteit van leven.
 • Een effectieve, integrale samenwerkingsvorm in de eerste lijn van thuiszorg (wijkverpleging en - verzorging), ergotherapie, fysiotherapie en huisartsen).