Bekkenfysiotherapie

Wil je weten of je risicofactoren hebt voor het krijgen van bekkenproblematiek?
Klik op de button en doe de risicotest.

 

 

Bekken en Bodem

Het bekken en de bekkenbodem vormen samen de basis in het menselijk lichaam. Bekkenfysiotherapie richt zich op klachten in het gehele gebied van buik, bekken, lage rug en bekkenbodem. Vaak hebben deze klachten te maken met een functiestoornis in dit gebied. Dit kan zowel bij vrouwen, mannen als kinderen zijn, ongeacht de leeftijd.

Bekkenfysiotherapie is fysiotherapie bij bekkenklachten zoals:

ongewild verlies van urine en/of ontlasting
niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten
moeizaam kwijt kunnen van ontlasting
verzakkingen van blaas, baarmoeder of darmen
pijn in de onderbuik, lies, rond de anus of de geslachtsdelen
pijn bij gemeenschap, als de klachten samenhangen met de bekkenbodem
begeleiding bij operaties in de onderbuik
bekkenpijn in de periode rond en na de zwangerschap en bevalling
begeleiding tijdens zwangerschap

Onderzoek van de bekkenfysiotherapeut

De eerste zitting bekkenfysiotherapie bestaat uit een vraaggesprek om uw problemen goed in kaart te kunnen brengen, uitleg over het ontstaan en de gevolgen van de klacht en het uitleggen van het bekkenfysiotherapeutisch lichamelijk onderzoek. Mogelijk wordt u gevraagd een plas- of ontlastingsdagboekje bij te houden om goed zicht te krijgen op de algemene functie van de bekkenbodem en worden er een aantal vragenlijsten ingevuld.

In de tweede zitting zal de bekkenfysiotherapeut het lichamelijk onderzoek uitvoeren. Indien het een meerwaarde biedt voor de behandeling kan een inwendig onderzoek of behandeling (myofeedback, ballontraining) tot de mogelijkheden behoren. Dit alleen na zorgvuldig overleg en uw toestemming. Een bekken-fysiotherapeut is speciaal opgeleid om inwendig onderzoek te doen wanneer dit nodig is. Niet een onderzoek zoals de huisarts, gynaecoloog of uroloog dat doet, maar een inwendig onderzoek dat erop gericht is het functioneren van de bekkenbodem, het bekken en de bekkenbanden inzichtelijk te maken.

Voor meer informatie over bekkenfysiotherapie kunt u kijken bij 'downloads'.

Vergoeding

De zorgverzekeraar vergoedt de bekkenfysiotherapeutische behandeling over het algemeen als u een aanvullende verzekering voor fysiotherapie heeft.

Bij urineverlies wordt de behandeling vergoed uit de basisverzekering, bij sommige zorgverzekeraars is daarvoor een verwijzing van een arts of specialist nodig. Vergoedingen uit de basisverzekering maken aanspraak op uw eigen risico.

Bron: www.nvfb.nl

Om een beeld te krijgen van bekkenfysiotherapie kunt u de "Promotiefilm Bekkenfysiotherapie" bekijken.