• Acupunctuur

Acupunctuur

In het westen hebben we een wetenschappelijke medische aanpak. Op veel gebieden (zoals chirurgie, geneesmiddelen) werkt dat goed. Toch hebben tal van patiënten het gevoel dat de behandeling zich beperkt tot het bestrijden van de ziekte en de symptomen. Het neemt niet de algemene beleving van de zieke als uitgangspunt van behandeling.

In acupunctuur is de ziekte geen fenomeen op zichzelf, maar gaat het om het welbevinden van de mens als geheel. Dat geeft acupunctuur duidelijk een ander, meer holistisch uitgangspunt.
De Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA) wijst de westerse technieken niet af, maar streeft ernaar dat de sterke kanten van de westerse medische werkwijze en acupunctuur elkaar aanvullen.

Acupunctuur is bruikbaar voor vele aandoeningen aan het bewegingsapparaat of aan interne organen. Naast naaldtechnieken wordt veel aandacht besteed aan voeding.

Behandelindicaties kunnen zijn:

  • Hoofdpijn
  • Spijsverteringsklachten
  • Klachten bij zwangerschap (bijv. misselijkheid)
  • Hooikoorts
  • Klachten aan het bewegingsapparaat
  • Mentale onrust

Klik hier voor de website acupunctuurhilversum.com

Acupunctuur naalden